sukces zaczyna
się od rozmowy

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 850 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.


WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W RAMACH DOTACJI UNIJNYCH
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ŻEBY POZNAĆ MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Na co dofinansowanie?

NOWE MIEJSCA PRZEDSZKOLNE

Pomożemy otworzyć nowe oddziały przedszkolne dopasowane do potrzeb Gminy oraz jej mieszkańców. Przy planowaniu przestrzeni placówki nasi eksperci dopilnują, żeby spełnione zostały wszelkie założenia regulaminowe, a wnętrza były przyjazne i bezpieczne.

WYPOSAŻENIE

Zaplanujemy wyposażenie całego obiektu, w tym dostosowanie pomieszczeń, zakup mebli i zabawek (również tych interaktywnych). Z nami nic nie umknie Twojej uwadze, a placówka będzie w pełni funkcjonalna, również dla dzieci z niepełnosprawnościami.

BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE

W ramach projektu uwzględnimy bieżące funkcjonowanie dodatkowych miejsc opieki przedszkolnej i finansowania ich bieżącej działalności przez okres do 12 miesięcy, w tym m. in.: wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia personelu obsługowego, wyżywienie dzieci.

PLAC ZABAW, ZAJĘCIA DODATKOWE

Zapewnimy dzieciom dodatkową rozrywkę w formie bezpiecznego i ogrodzonego placu zabaw. Rozszerzymy ofertę przedszkola o zajęcia dodatkowe dla dzieci (np. zajęcia z logopedą, korekcyjne, językowe, rytmika).


nowa edycja programu
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA


TRWA NABÓR WNIOSKÓW w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.

Wychowanie przedszkolne to ważny element systemu oświaty. Edukacja przedszkolna przygotowuje do dalszej nauki w szkole, ułatwia zdiagnozowanie i terapię problemów rozwojowych wśród dzieci, a rodzicom daje możliwość powrotu na rynek pracy. Jednak w wielu gminach nadal występują trudności z dostępem do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego. Dotacje unijne dają samorządom możliwość sfinansowania kosztów utworzenia dodatkowych miejsc opieki przedszkolnej i całościowego finansowania bieżącej działalności przez okres do 12 miesięcy.


Pozyskiwanie środków na zwiększanie dostępności USŁUG EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ TO jeden z kluczowych obszarów działalności naszej firmy

Tworzymy nowe miejsca, ale również wspieramy rozwój już istniejących obiektów umożliwiając ich adaptację i doposażenie, uruchomienie zajęć dodatkowych, budowę bezpiecznych placów zabaw oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Przedszkola powstałe przy wsparciu naszych ekspertów to miejsca radosne i bezpieczne, które wspomagają rozwój oraz kształcenie dzieci, to miejsca zabawy ale i nauki. 

(fot. freepik.com)

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


Ekspert merytoryczny w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości
Lider Pozyskiwania Dotacji dla JST

kim jesteśmy
Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 17 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 750 projektów pozyskując dla samorządów ponad 550 mln - efektywnie zarządzamy 324 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2020 roku otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze
Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
doradca klienta

ROBERT SOBKOWIAK

tel. 504 437 76
porozmawiajmy
doradca klienta

cezary tomczyk

tel. 577 774 779

WIELKOPOLSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU

NASZE SUKCESY


W OBSZARZE USŁUG PRZEDSZKOLNYCH


46 539 357,37 zł

Łączna wartość pozyskanych dotacji na usługi przedszkolne


3 200

nowych miejsc przedszkolnych w całym kraju

310

nauczycieli podnoszących swoje kompetencjeSUKCESY NASZYCH KLIENTÓW

Kompleks przedszkolno-żłobkowy w Łęce Opatowskiej wybudowany w 10 miesięcy od podstaw.

NAPISZ DO NAS